Платформата за решаване на онлайн спорове OPC към ЕС

 За бърз достъп до платформата за решаване на онлайн спорове натиснете 

 

ТУК